EasyProgram

EasyProgram diensten

Bedrijfsadvies
Graag   helpen   wij   u   bij   vraagstukken   binnen   uw   organisatie.   Of   het   nu   gaat   om   bedrijfsprocessen   of   personeel   en   organisatie,   wij kunnen    u    helpen.    Wij    beschikken    over    jarenlange    ervaring    opgedaan    bij    veel    verschillende    bedrijfstakken    en    ook    nog    in verschillende   talen.   Dus   ook   voor   uw   eventuele   buitenlandse   vestiging   kunnen   we   wat   betekenen.   Hierbij   hoeft het   niet   alleen   om   automatiseringsvraagstukken   te   gaan.   Ook   in   het   voortraject,   procesanalyse,   pakketkeuze   en business   re-design   kunnen   we   u   helpen.   Wilt   u   een   efficiency   verbetering   doorvoeren?   Dan   staan   onze   experts   u met   raad   en   daad   bij.   Onze   tarieven   zijn   markt   conform   en   vaak,   afhankelijk   van   het   project,   op   basis   van   een   vaste   prijs   (fixed price). Op deze wijze blijven onaangename verassingen uit. Interesse? Stuur ons een email .
SAP
Ook   op   het   gebied   van   SAP,   het   grootste   ERP   Systeem   wereldwijd,   kunnen   we   u   helpen.   EasyProgram   heeft   meegewerkt   aan   de grootste    SAP    implementatie    wereldwijd    bij    Deutsche    Telekom.    Gespecialiseerd    in    ABAP    programmering    in    de    logistieke    SAP modules.    Training    van    key-users    in    MM,    customizing    en    Workflow    design.    Coaching    van    internationale development   teams.   Analyse   en   design   van   Efficiency   Measures   (EM’s)   voor   Deutsche   Telekom   met   zwaartepunt Procurement.   Design   en   ontwikkeling   van   het   “No   Touch”   Purchase   Order   process,   een   efficiency   verbetering voor   Procurement   die   een   kostenbesparing   met   6   nullen   jaarlijks   oplevert.   Wilt   u   meer   weten   over   deze   EM’s?   Neem   dan   contact met   ons   op.   Onze   tarieven   zijn   markt   conform   en   vaak,   afhankelijk   van   het   project,   op   basis   van   een   vaste   prijs   (fixed   price).   Op deze wijze blijven onaangename verassingen uit. Interesse? Stuur ons een email .

EasyProgram diensten

Bedrijfsadvies
Graag   helpen   wij   u   bij   vraagstukken   binnen   uw organisatie.         Of         het         nu         gaat         om bedrijfsprocessen   of   personeel   en   organisatie, wij     kunnen     u     helpen.     Wij     beschikken     over jarenlange       ervaring       opgedaan       bij       veel verschillende     bedrijfstakken     en     ook     nog     in verschillende   talen.   Dus   ook   voor   uw   eventuele buitenlandse       vestiging       kunnen       we       wat betekenen.    Hierbij    hoeft    het niet                 alleen                 om r k   te   gaan.   Ook   in   het   voortraject,   procesanalyse, pakketkeuze   en   business   re-design   kunnen   we   u helpen.     Wilt     u     een     efficiency     verbetering doorvoeren?   Dan   staan   onze   experts   u   met   raad en   daad   bij.   Onze   tarieven   zijn   markt   conform en   vaak,   afhankelijk   van   het   project,   op   basis van   een   vaste   prijs   (fixed   price).   Op   deze   wijze blijven         onaangename         verassingen         uit. Interesse? Stuur ons een email .
SAP
Ook   op   het   gebied   van   SAP,   het   grootste   ERP Systeem     wereldwijd,     kunnen     we     u     helpen. EasyProgram   heeft   meegewerkt   aan   de   grootste SAP     implementatie     wereldwijd     bij     Deutsche Telekom.           Gespecialiseerd           in           ABAP programmering    in    de    logistieke    SAP    modules. Training   van   key-users   in   MM,   customizing   en Workflow    design.    Coaching    van    internationale development    teams.    Analyse en      design      van      Efficiency Measures          (EM’s)          voor Deutsche          Telekom          met          zwaartepunt Procurement.    Design    en    ontwikkeling    van    het “No     Touch”     Purchase     Order     process,     een efficiency   verbetering   voor   Procurement   die   een kostenbesparing   met   6   nullen   jaarlijks   oplevert. Wilt   u   meer   weten   over   deze   EM’s?   Neem   dan contact   met   ons   op.   Onze   tarieven   zijn   markt conform   en   vaak,   afhankelijk   van   het   project,   op basis   van   een   vaste   prijs   (fixed   price).   Op   deze wijze     blijven     onaangename     verassingen     uit. Interesse? Stuur ons een email .

EasyProgram